Láska je dovednost

Věnujeme se psychoterapii a vzdělávání v mezilidských vztazích. Propojujeme současné společenskovědní poznání s praxí a věříme, že každý se může v seznamování a v lásce zlepšovat. 


 Zaměřujeme se především na tato témata

Single život

Ať už jste nezadaní, protože jste si to vybrali, nebo protože to tak dopadlo, může být výzvou žít ve společnosti, která tolik protěžuje partnerství. Přitom spokojenost a romantické vztahy spolu nemusí souviset. Pojďme se bavit o rozvíjení vztahu sama k sobě a posílávání nejen romantických vztahů. 

Seznamování

Seznamování nás nikdo neučil. Není divu, že v tom tápeme. Přitom výběr partnera může být jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutích. Pojďme společně přemýšlet, kde se seznámit, jestli mají online seznamky smysl nebo nakolik je u protějšku důležitá chemie.

Začátky vztahů

Začátky vztahů jsou krásné i náročné pro svou nejasnost. Možná máme pochyby, jestli si dostatečně rozumíme. Možná máme obavy, že vše postupuje příliš rychle nebo pomalu. Začátku vztahu je důležité dát pozornost. Je to příležitost nastavit pevné základy pro dlouhodobý vztah. 

Partnerská spokojenost

Všechny pohádky končí svatbou. Ale jak spolu pak lidé žijí šťastně až do smrti? Spokojený vztah většinou vyžaduje více práce, než se na začátku zdá. Společně můžeme rozvíjet už tak dobré vztahy nebo v náročných chvílích pomoci udělat z krize příležitost. Na párových tématech pracujeme s jednotlivci i s páry.

Vztahová a sexuální diverzita

Otevřené vztahy. Polyamory. BDSM. Asexualita. Není jeden způsob, jak mít spokojený vztahový nebo sexuální život. Dejme si svobodu žít tak, jak je pro nás nejlepší. Pojďme společně zkoumat, jak to máte ve vztazích a sexu vy, a jak své preference komunikovat partnerovi nebo okolí.

LGBTQ+

Některé situace prožíváme všichni stejně, jiné jsou specifické s ohledem na naši identitu. Kdo jsem, proč je to důležité, co to s sebou nese a jak tvořit spokojené vztahy a žít v souladu sám se sebou? Tyto a další otázky vám pomůžeme zasadit do kontextu LGBTQ+. 

Náš tým a spolupracovníci

Markéta Šetinová

Zakladatelka, psychoterapeutka a lektorka. Markéta studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu, nyní se věnuje výzkumu na Univerzitě Karlově. Jako psychoterapeutka a lektorka pracuje především se singles, s lidmi na začátku vztahu a věnuje se tématu proměny vztahů. 

Jiřina Hermanová

Psychoterapeutka a lektorka. Jiřina studovala psychoterapii na Pražské vysoké školé psychosociálních studií a v současné době je v psychoterapeutickém výcviku PCA. Věnuje se především partnerským vztahům a pracuje s jednotlivci i s páry.   

Veronika Vytejčková

Psychoterapeutka a lektorka. Veronika je absolventkou Centre of Applied Jungian Studies a frekventantkou psychoterapeutického výcviku vedeného Českou společností pro analytickou psychologii. Věnuje se hlubinné terapii se zaměřením na partnerské vztahy. Zajímá ji LGBTQ+ problematika. 

Tereza Růžičková

Psychoterapeutka a lektorka. Tereza vystudovala psychologii na Univerzitě v Oxfordu a nedávno tam dokončila i výzkumný doktorát. Nyní prochází výcvikem v kognitivně-behaviorální terapii a ve své praxi se zaměřuje mimo jiné na úzkosti a deprese a jejich vliv na naši pohodu v partnerských či rodinných vztazích.

Kateřina Sodomková

Mediátorka a lektorka. Kateřina je zapsanou mediátorkou na Ministerstvu spravedlnosti a rodinnou poradkyní. Lektoruje kurzy mediace, rodinné mediace a spolupracuje se školami. Ve své mediační praxi se zaměřuje na komunikaci ve vztazích mezi partnery, rodiči a mezi rodiči a dětmi.

Ema Sikora

Psychoterapeutka a lektorka. Ema vystudovala Andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a následně magisterský program Honors Academia na VŠE. Nyní dokončuje výcvik v postmoderní psychoterapii v rámci Insitutu Gaudia. Ema pracuje s jednotlivci i páry. 

Eliška Kalinová

Koordinátorka. Eliška studovala sociologii na University of Warwick, nyní pokračuje v magisterském studiu sociologie se zaměřením na aplikovaný výzkum na Karlově univerzitě, Fakultě sociálních věd. V Institutu má na starosti komunikaci a koordinaci vzdělávacích aktivit. 

Lenka Matoušová

Psychoterapeutka. Lenka vystudovala Vysokou školu ekonomickou se zaměřením na psychologii a sociologii. Při své psychoterapeutické práci se opírá o systemický a narativní přístup. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik "Umění terapie" u Ivana Úlehly, výcvik narativní psychoterapie ve společnosti Gaudia a v současné chvíli je v závěrečném ročníku Integrativního výcviku párové terapie u Pavla Rataje a Honzy Vojtka.

Kateřina Cabalková

Kateřina Weissová

Lucia Rott

Psychoterapeutka a lektorka. Kateřina vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Karlově, kde nyní pokračuje doktorským studiem. Absolvovala psychoterapeutický výcvik Transformační systemické terapie, výcvik v Dialekticko behaviorální terapii. Dále je řádnou členkou české společnosti KBT, kde se aktivně podílí na vzniku nové Dialekticko behaviorální sekce. 

Psychoterapeutka. Kateřina vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku Terapie v postmoderně od Gaudia Institutu. Má zkušenost s prací s lidmi nejen se závislostmi.  Nabízí individuální terapie. 

Psychoterapeutka. Lucia vystudovala sociologii a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. Má za sebou výcvikový program v  koučinku u Gestalt Essence a také Základy krizové intervence v Remedium Praha. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně u Gaudia Institutu. Nabízí individuální terapii, párovou terapii a koučink. Mluví anglicky.

Adam Lalák

Filozofický poradce. Adam vystudoval filozofii na University of Cambridge v Anglii, nyní studuje doktorát z filozofie na Ludwig-Maximillians Universität v Německu. Absolvoval výcviky ve filozofickém poradenství v Institut de Pratiques Philosophiques ve Francii a v Socratisch Gesprech v Holandsku. Vede českou organizaci Institut živé filozofie, který pořádá zážitkově-filozofické kurzy pro veřenost.

Adriana Tomešová

Psychoterapeutka. Adriana vystudovala  jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově. Část studia absolvovala v Německu. Má za sebou kurz v koučování s prvky gestalt-psychologie a také kurz všímavosti. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku od Mezinárodního institutu kognitivně behaviorální terapie do ODYSSEA.

Michala Rosinová

Psychoterapeutka. Michala vystudovala Marketingovou komunikaci na UTB. Je systemický kouč s mezinárodně akreditovaným systemickým výcvikem, ale nyní především frekventantkou cerftifikovaného 6letého psychoteraputického výcviku Institutu Gaudia.

Jana Olšáková

Psychoterapeutka. Jana je vystudovaná zdravotní sestra. Aktuálně dokončuje výcvik v postmoderní psychoterapii od Gaudia Institutu. Inspirativní jsou pro Janu meditační pobyty a kurzy olomouckého institutu Dalet, které kombinují nástroje terapie zaměřené na řešení (SFBT) a meditační praxe odkazující ke křesťanské a budhistické tradici.