Pracujeme osobně i online

Psychoterapie a poradenství

Specializujeme se na seznamování, partnerství a alternativní přístupy ke vztahům a sexualitě. Pracujeme s jednotlivci i s páry. Mluvíme anglicky. 

Psychoterapie nám může pomoci zvládnout těžké životní období i udělat už tak dobrý vztah nebo život ještě lepším. Naši terapeuti vás otevřeným a podporujícím způsobem provedou osobními i vztahovými tématy, ať už jste single nebo v dlouhodobém vztahu.

Dostupnost
Osobní i online konzultace

Odbornost
Principy ČAP

Diverzita
Respektující přístup

Naši terapeuti

Markéta Šetinová
 
Markéta studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní pokračuje s výzkumem na Univerzitě Karlově, kde se zaměřuje na proměnu partnerských vztahů v dnešní době. Je absolventkou systemického psychoterapeutického výcviku a ve své praxi se dlouhodobě věnuje individuální práci především se singles a s lidmi na začátku vztahu. 
Jiřina studovala psychoterapii na Pražské vysoké školé psychosociálních studií, v současné době pokračuje ve studiu oboru Sociální práce a je v psychoterapeutickém výcviku PCA. Má zkušenosti s prací s páry v rámci terapeutického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zajímájí ji témata spojená s partnerstvím, která rozvíjí s jednotlivci i s páry.

Veronika je absolventkou Centre of Applied Jungian Studies zaměřeného na hlubinně analytické klinické koncepty a frekventantkou psychoterapeutického výcviku vedeného Českou společností pro analytickou psychologii. Zajímá ji téma LGBTQ+ , spolupracovala s Prague Pride. V terapii se věnuje nevědomým procesům, které se mohou promítat nejen do našich vztahových vzorců. 

Tereza vystudovala psychologii na Univerzitě v Oxfordu a nedávno tam dokončila i výzkumný doktorát. Nyní prochází výcvikem v kognitivně-behaviorální terapii a ve své praxi se zaměřuje na emoční potíže jako jsou úzkosti, deprese, perfekcionismus či vztek, a jejich vliv na naši pohodu v partnerských či rodinných vztazích.
Ema vystudovala Andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a následně magisterský program Honors Academia na VŠE. Nyní dokončuje výcvik v postmoderní psychoterapii v rámci Insitutu Gaudia. Ema se zaměřuje na celou řadu vztahových témat, včetně vztahu, který máme sami k sobě.  Pracuje s jednotlivci i páry. 

Leona vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově, kde pokračuje v doktorském studiu. Je v integrativním psychoterapeutickém výcviku a jako psycholožka působí také v Centru pro sexuální zdraví v Národním ústavu duševního zdraví, kde se věnuje výzkumu sexuality a skupinové terapii. Ve své práci se zaměruje na témata jako jsou sexualita, vztahy, gender a jejich rozmanité podoby. Pracuje i s páry. 

Michaela Carter

Michaela studovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií a následně na Karlově univerzitě, Fakultě humanitních studií obor Supervize a řízení. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku PCA. Má dlouholeté zkušenosti v práci s páry i jednotlivci a zajímá se o vztahy a sexualitu. V případě zájmu ve své práci využívá i hypnoterapii.
Naše principy

Jako psychoterapeuti se řídíme principy České asociace pro psychoterapii pro práci s klienty, i když naše vzdělání se může různit. Všichni ale ctíme tyto zásady.

Diskrétnost. Důvěrnost našich setkání je pro nás zásadní. Nejsme zdravotnické zařízení, ke spolupráci tak nepotřebujete žádné doporučení a informace o naší spolupráci nepředáváme bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dál (ani lékařům, pojišťovně nebo zaměstnavateli).

Rovnocennost. Jako terapeuti nekážeme z piedestalu. Můžeme být odborníci na terapeutickou práci, ale expertem na svůj život jste vy. Mimo jiné to znamená, že na vás netlačíme své rady a řešení, ale ctíme, že o svém životě naplno rozhodujete vy a že také za své kroky a rozhodnutí nesete odpovědnost.

Poradenství. V seznamování a vztahových tématech můžeme kombinovat psychoterapii s poradenstvím, které zpravidla vychází z aktuálních výzkumů a našich terapeutických zkušeností. Obecně ale platí, že v terapii platíte spíše za otázky než za odpovědi.

Diverzita. Fandíme lidem, kteří kriticky zkoumají společenské normy a mají to se vztahy a sexem jinak než většina. K jakýmkoliv odlišnostem přistupujeme bez soudu a s respektem.

Praktické informace

Místo. Konzultace poskytujeme osobně na adrese Národní 11, Praha 1 nebo online skrz Google Meet (nebo jiný nástroj).

Délka setkání. Konzultace trvá 50 minut (75 minut pro pár), pokud se s terapeutem nedomluvíte jinak.

Storno. Potvrzením rezervace se termín stává závazným, a pokud ho potřebujete zrušit či změnit, udělejte to, prosím, alespoň 48 hodin pomocí sms nebo emailu vašemu terapeutovi, abychom setkání mohli nabídnout někomu jinému. Pokud termín zrušíte nebo změníte později, bude potřeba uhradit 50 % z ceny konzultace.

Délka spolupráce. Nabízíme jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci. Jednorázové setkání lze rámovat poradensky, s většinou lidí ale pracujeme dlouhodobě, abychom se lépe poznali a v tématu mohli jít do hloubky. Frekvence je vždy na vzájemné dohodě, nejčastěji se setkáváme jednou za dva týdny po dobu několika měsíců.

Ceník

Cena konzultace se odvíjí od zkušeností psychoterapeuta, kterého si ke spolupráci vyberete. Platba probíhá vždy až po setkání, na základě vystavené faktury. V případě dlouhodobé spolupráce preferujeme fakturaci jednou měsíčně.

Markéta Šetinová 1 800 Kč za sezení 

Jiřina Hermanová 1 300 Kč za individuální sezení / 1 800 Kč za párové sezení

Veronika Vytejčková 1 300 Kč za sezení

Tereza Růžičková 1 300 Kč za sezení

Michaela Carter 1 500 Kč za individuální sezení / 2 200 Kč za párové sezení

Leona Plášilová 1 300 Kč za individuální sezení  / 1 800 Kč za párové sezení

Ukotvila jsem si si své osobní hodnoty a otevřela se novým postojům a myšlenkám. A nakonec jsem si našla i dlouhodobý partnerský vztah.
Adéla
Spolupráce mi dodala naději, že téměř jakékoliv problémy, i ty velmi dlouhodobé, jsou řešitelné.
Aleš
Zpočátku jsem měl pochyby, zda do něčeho takového jít, ale brzo se dostavily první výsledky. Nakonec se mi líbilo, že byl prostor přijít si na věci sám.
Jan

Objednejte se na terapii 

Kde nás najdete

Adresa 
Národní 11 (3. patro)
110 00, Praha 1
Česká Republika