Pracujeme osobně i online

Psychoterapie a poradenství

Specializujeme se na seznamování, partnerství a alternativní přístupy ke vztahům a sexualitě. Pracujeme s jednotlivci i s páry. Mluvíme anglicky. 

Psychoterapie nám může pomoci zvládnout těžké životní období i udělat už tak dobrý vztah nebo život ještě lepším. Naši terapeuti vás otevřeným a podporujícím způsobem provedou osobními i vztahovými tématy, ať už jste single nebo v dlouhodobém vztahu.

Dostupnost
Osobní i online konzultace

Odbornost
Principy ČAP

Diverzita
Respektující přístup

Naši terapeuti

Markéta studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní pokračuje s výzkumem na Univerzitě Karlově, kde se zaměřuje na proměnu partnerských vztahů v dnešní době. Je absolventkou systemického psychoterapeutického výcviku a ve své praxi se dlouhodobě věnuje individuální práci především se singles a s lidmi na začátku vztahu. 
Jiřina studovala psychoterapii na Pražské vysoké školé psychosociálních studií, v současné době pokračuje ve studiu oboru Sociální práce a je v psychoterapeutickém výcviku PCA. Má zkušenosti s prací s páry v rámci terapeutického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zajímájí ji témata spojená s partnerstvím, která rozvíjí s jednotlivci i s páry.

Veronika je absolventkou Centre of Applied Jungian Studies a frekventantkou psychoterapeutického výcviku vedeného Českou společností pro analytickou psychologii. Věnuje se hlubinné terapii se zaměřením na partnerské vztahy. Zajímá ji LGBTQ+ problematika. Díky svému vzdělání a zkušenostem z jiných oborů (zejména práva životního prostředí a teologie) zaměřuje svoji pozornost také na témata spojená s dopady environmentální krize na psychiku a otázkám víry a jejího začlenění do každodenního (nejen partnerského) života. 

Tereza vystudovala psychologii na Univerzitě v Oxfordu a nedávno tam dokončila i výzkumný doktorát. Nyní prochází výcvikem v kognitivně-behaviorální terapii a ve své praxi se zaměřuje na emoční potíže jako jsou úzkosti, deprese, perfekcionismus či vztek, a jejich vliv na naši pohodu v partnerských či rodinných vztazích.
Ema vystudovala Andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a následně magisterský program Honors Academia na VŠE. Nyní dokončuje výcvik v postmoderní psychoterapii v rámci Insitutu Gaudia. Ema se zaměřuje na celou řadu vztahových témat, včetně vztahu, který máme sami k sobě.  Pracuje s jednotlivci i páry. 

Lenka vystudovala Vysokou školu ekonomickou se zaměřením na psychologii a sociologii. Při své psychoterapeutické práci se opírá o systemický a narativní přístup. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik "Umění terapie" u Ivana Úlehly, výcvik narativní psychoterapie ve společnosti Gaudia a v současné chvíli je v závěrečném ročníku Integrativního výcviku párové terapie u Pavla Rataje a Honzy Vojtka. Nabízí párovou terapie v češtině i angličtině.

Jana vystudovala obor všeobecná sestra na lékařské fakultě Ostavské Univerzity. Nyní dokončuje magisterské studium Aplikované etiky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň dokončuje výcvik v Gaudia Institutu Psychoterapie v postmoderně. Zaměřuje se na témata osamělosti, závislých a náročných vztahů, násilí a (sebe)poškozování.
Kateřina vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Karlově, kde nyní pokračuje doktorským studiem. Absolvovala psychoterapeutický výcvik Transformační systemické terapie, výcvik v Dialekticko behaviorální terapii, Základní krizovou, Výcvik v motivačních rozhovorech. Dále je řádnou členkou české společnosti KBT, kde se aktivně podílí na vzniku nové Dialekticko behaviorální sekce. 
Kateřina vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku Terapie v postmoderně od Gaudia Institutu. Má zkušenost s prací s lidmi nejen se závislostmi.  Nabízí individuální terapie. 
Lucia vystudovala sociologii a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. Má za sebou výcvikový program v  koučinku u Gestalt Essence a také Základy krizové intervence v Remedium Praha. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně u Gaudia Institutu. Nabízí individuální terapii, párovou terapii a koučink. Mluví anglicky.
Adriana vystudovala  jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově. Část studia absolvovala v Německu. Má za sebou kurz v koučování s prvky gestalt-psychologie a také kurz všímavosti. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku od Mezinárodního institutu kognitivně behaviorální terapie do ODYSSEA. Nabízí individuální terapii. Mluví anglicky a německy. 
Michala je systemický kouč s mezinárodně akreditovaným systemickým výcvikem, a především frenventatem cerftifikovaného 6letého psychoteraputického výcviku Institutu Gaudia. Prošla semináři práce s tělem PVŠPS. Plánuje komplexní výcvik krizové intervence a zároveň se ke svému aktuálnímu Mgr. titulu chystá pořídit Mgr. sourozence z Andragogiky.

Julie "Gaia" Poupětová

Gaia vystudovala imunologii a vývojovou biologii na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy. Poté absolvovala akreditovaný koučovací výcvik (ICF) pod vedením vedením M. Atkinson, žačky Miltona Ericksona. Následně pod vedením Patti Britton na SexCoachU získala profesní titul Certified Sex Coach. Rovněž prošla výcvikem Clinical Training, Gottman method couples therapy. Gaia působí od roku 2008 jako jediný profesionální sex kouč® v ČR. Napsala knihu Intimní štěstí. Svým klientům pomáhá v individuální praxi i pomocí kurzů pro širokou veřejnost. Je členkou Sexuologické společnosti ČSL a České společnosti pro sexuální medicínu. Aktuální termíny sezení na gaiasezeni.cz.
Po návratu z britské Bournemouth University Max studium psychologie zakončil magisterským titulem na Univerzitě Karlově. Během studií v ČR pracoval na Lince bezpečí, kde získal výcvik v krizové intervenci a pomáhal mladistvým zorientovat se v náročných životních situacích. Vychází z hlubinného přístupu C.G. Junga, ve kterém se zaměřuje na dynamiku mezi vědomím a nevědomím.
Naše principy

Jako psychoterapeuti se řídíme principy České asociace pro psychoterapii pro práci s klienty, i když naše vzdělání se může různit. Všichni ale ctíme tyto zásady.

Diskrétnost. Důvěrnost našich setkání je pro nás zásadní. Nejsme zdravotnické zařízení, ke spolupráci tak nepotřebujete žádné doporučení a informace o naší spolupráci nepředáváme bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dál (ani lékařům, pojišťovně nebo zaměstnavateli).

Rovnocennost. Jako terapeuti nekážeme z piedestalu. Můžeme být odborníci na terapeutickou práci, ale expertem na svůj život jste vy. Mimo jiné to znamená, že na vás netlačíme své rady a řešení, ale ctíme, že o svém životě naplno rozhodujete vy a že také za své kroky a rozhodnutí nesete odpovědnost.

Poradenství. V seznamování a vztahových tématech můžeme kombinovat psychoterapii s poradenstvím, které zpravidla vychází z aktuálních výzkumů a našich terapeutických zkušeností. Obecně ale platí, že v terapii platíte spíše za otázky než za odpovědi.

Diverzita. Fandíme lidem, kteří kriticky zkoumají společenské normy a mají to se vztahy a sexem jinak než většina. K jakýmkoliv odlišnostem přistupujeme bez soudu a s respektem.

Praktické informace

Místo. Konzultace poskytujeme osobně na adrese Národní 11 (3. patro), Praha 1 nebo online skrz Google Meet (nebo jiný nástroj).

Délka setkání. Konzultace trvá 50 minut (75 minut pro pár), pokud se s terapeutem nedomluvíte jinak.

Storno. Potvrzením rezervace se termín stává závazným, a pokud ho potřebujete zrušit či změnit, udělejte to, prosím, alespoň 48 hodin pomocí sms nebo emailu vašemu terapeutovi, abychom setkání mohli nabídnout někomu jinému. Pokud termín zrušíte nebo změníte později, bude potřeba uhradit 50 % z ceny konzultace.

Délka spolupráce. Nabízíme jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci. Jednorázové setkání lze rámovat poradensky, s většinou lidí ale pracujeme dlouhodobě, abychom se lépe poznali a v tématu mohli jít do hloubky. Frekvence je vždy na vzájemné dohodě, nejčastěji se setkáváme jednou za dva týdny po dobu několika měsíců.

Ceník

Cena konzultace se odvíjí od zkušeností psychoterapeuta, kterého si ke spolupráci vyberete. Protože neradi ztrácíme čas během sezení, preferujeme platbu online. Konzultaci můžete uhradit hned po její rezervaci v rámci našeho kalendáře. Platební údaje vám posíláme i na mail. Prosíme o platbu nejpozději v den, na kdy je setkání naplánováno. Zaplacené setkání si můžete sami posunout i zrušit v rezervačním systému v souladu se storno podmínkami. Pokud nechcete nebo nemůžete platit online, dejte nám vědět, domluvíme se na jiném způsobu.

Markéta Šetinová 5 800 Kč za úvodní sezení / 2 500 Kč při pravidelné spolupráci

Jiřina Hermanová 2 000 Kč za individuální sezení / 2 800 Kč za párové sezení

Veronika Vytejčková 1 800 Kč za sezení

Tereza Růžičková 1 800 Kč za sezení

Michaela Carter 1 800 Kč za individuální sezení / 2 500 Kč za párové sezení

Ema Sikora 2 000 Kč za individuální sezení / 2 800 Kč za párové sezení

Jana Olšáková 1 500 Kč za individuální sezení

Kateřina Cabalková 2 000 Kč za individuální sezení / 2 800 Kč za párové sezení / 2 800 Kč za rodinnou konzultaci

Kateřina Weissová 1 800 Kč za sezení

Lucia Rott 1 800 Kč za sezení / 2 800 Kč za párové sezení

Adriana Tomešová 1 800 Kč za sezení

Michaela Rosinová 1 500 Kč za sezení

Lenka Matoušová 2 800 Kč za párové sezení

Ukotvila jsem si si své osobní hodnoty a otevřela se novým postojům a myšlenkám. A nakonec jsem si našla i dlouhodobý partnerský vztah.
Adéla
Spolupráce mi dodala naději, že téměř jakékoliv problémy, i ty velmi dlouhodobé, jsou řešitelné.
Aleš
Zpočátku jsem měl pochyby, zda do něčeho takového jít, ale brzo se dostavily první výsledky. Nakonec se mi líbilo, že byl prostor přijít si na věci sám.
Jan

Objednejte se na terapii 

Kde nás najdete

Adresa 
Národní 11 (3. patro)
110 00, Praha 1
Česká Republika