Tereza Růžičková 

Zaměřuji se především na práci s úzkostí, depresí a ztrátou radosti. Během doktorátu v Británii jsem toto téma zkoumala, nyní jako terapeutka pomáhám lidem zvládat těžká období. Pracuji také online. 


Úzkosti a deprese mají dopad na naše vztahy

Pracuji s klienty, kteří se cyklí v negativních myšlenkách, mají paralyzující obavy nebo prožívají panické ataky. Jsou to nepříjemné stavy, které mnohdy negativně ovlivňují mezilidské vztahy. Možná na druhé nedokážeme reagovat tak, jak bychom chtěli. Nebo se od okolí úplně izolujeme. S klienty se bavíme třeba o možnostech, jak tyto stavy minimalizovat a jak je zvládat, když nastanou. A jak rozvíjet vztahy s lidmi, kteří jsou pro nás důležití.


Zabývala jsem se výzkumem deprese

Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě v Oxfordu, kde jsem poté dokončila i doktorát. Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na efektivní léčbu deprese a úzkostí, pracovala jsem s desítkami klientů. Díky tomu jsem se naučila více o tom, jak emoční potíže ovlivňují naše vnímání, chování a také naše vztahy. Procesem terapie jsem klientům pomáhala tyto potíže zmírnit a opět najít radost ze života.

Propojuji KBT s dalšími metodami

Momentálně procházím českým výcvikem kognitivně behaviorální terapie, což zároveň kombinuji s poznatky z jiných vědecky podložených směrů. Jedná se hlavně o Terapii přijetí a odhodlání (ACT) a Schéma terapii se zaměřením na citové vazby (teorii attachmentu). V Anglii jsem také prošla kurzem krizové intervence a kurzy meditace všímavosti (Mindfulness Based Cognitive Therapy a Mindfulness Based Stress Reduction).

Jsem aktivní v odborné komunitě

Pravidelně se účastním mezinárodních konferencí v kognitivně behaviorální terapii (EABCT, ABCT) a také o těchto metodách vyučuji na Masarykově univerzitě v Brně. Záleží mi na zlepšování společenského povědomí o duševním zdraví, proto jsem v Česku spoluzaložila neziskovou organizaci Nevypusť duši. Ráda se věnuji destigmatizaci psychických potíží na sociálních sítích.


Principy mé terapeutické práce

Prostor a porozumění

Mojí zásadou je vždy nejdříve naslouchat a pochopit, co přesně se u klienta děje. Poskytuji bezpečný prostor, kde můžete vyjádřit jakékoliv myšlenky a emoce bez obav, že by vás někdo soudil. Prostřednictvím citlivých otázek se snažím dosáhnout společného chápání vaší situace. Díky tomu zjistím, jak vás nejlépe podpořit, případně jaká řešení můžeme zkoušet.

Rovnocenná spolupráce

V procesu terapie jsme si rovni - vy jste odborník na váš život, já na terapeutické metody. V každém případě je ale vždy na vás, jak chcete, aby terapie probíhala. Někdo potřebuje hlavně naslouchání a soucit. Někdo má zájem o poradenství či práci na konkrétních cílech. Jsem vždy otevřená zpětné vazbě a přizpůsobení vašim preferencím.

Soucit a lidskost

Jsem přesvědčená, že terapie léčí především díky kvalitnímu terapeutickému vztahu a pocitu, že nás někdo skutečně chápe a přijímá. Proto si zakládám na otevřenosti a soucitu - všichni jsme jenom lidi, co se snaží žít tak, jak nejlépe to jde. Mám za sebou vlastní terapii a vím, jak je zde důležitá důvěra. Proto se nikdy nepovyšuji ani nekážu.

Ověřené metody

Rozsáhle se vzdělávám v současném výzkumu psychoterapie, abych mohla klientům nabídnout co nejefektivnější postupy a techniky. Lidské vztahy jsou bohaté svojí komplexitou, a proto věřím, že proces terapeutického vzdělávání nikdy nekončí. Mám pravidelné supervizní konzultace se zkušenějšími terapeuty v Česku i v zahraničí.


Potřebujete terapii co nejdříve?

Do 72h po objednání vám nabídneme termín s jednou z našich terapeutek.. 


V terapii se zaměřuji na tato témata

Nejčastěji se věnuji lidem, které se potýkají s úzkostmi, depresemi nebo ztrátou radosti. Obtíže jim často zasahují do vztahů a života obecně. 

Deprese a ztráta radosti

Úzkosti a obavy

Vztahová komunikace 

Partner s duševní nemocí 

Rodinné vztahy

Vztah sám k sobě


Reference mých klientů 

Tereza je velmi empatický terapeut. Snaží se vždy porozumět mé situaci a pocitům a pomoct mi s tím se v tom všem vyznat. Líbí se mi, že nevystupuje jako “vševědoucí autorita s definitivními odpověďmi” ale poskytuje mi užitečné informace, pomáhá mi s tím, abych si položila důležité otázky a vrací mě k sebedůvěře sama k sobě a k soustředění se na mé cíle. Doporučuju pokud chcete podpořit, změnit nějaké chování nebo situaci ve vašem životě, nebo si jenom lépe porozumět.
Terezie Kosíková klientka

Spoluzaložila jsem neziskovou organizaci Nevypusť duši. 

Duševní zdraví by nemělo být tabu. Proto se aktivně zabývám destigmatizací duševních onemocnění a péče o psychiku. Spoluzaložila jsem neziskovou organizaci Nevypusť duši, která se věnuje prevenci v péči o psychiku, šíří praktické a ověřené informace a usiluje o to, aby se konverzace o duševním zdraví stala součástí běžného života. 


Praktické informace

Místo. Konzultace poskytujeme osobně na adrese Národní 11 (3. patro), Praha 1 nebo online skrz Google Meet (nebo jiný nástroj).

Délka setkání. Konzultace trvá 50 minut (75 minut pro pár), pokud se s terapeutem nedomluvíte jinak.

Storno. Potvrzením rezervace se termín stává závazným, a pokud ho potřebujete zrušit či změnit, udělejte to, prosím, alespoň 48 hodin pomocí sms nebo emailu vašemu terapeutovi, abychom setkání mohli nabídnout někomu jinému. Pokud termín zrušíte nebo změníte později, bude potřeba uhradit 50 % z ceny konzultace.

Délka spolupráce. Nabízíme jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci. Jednorázové setkání lze rámovat poradensky, s většinou lidí ale pracujeme dlouhodobě, abychom se lépe poznali a v tématu mohli jít do hloubky. Frekvence je vždy na vzájemné dohodě, nejčastěji se setkáváme jednou za dva týdny po dobu několika měsíců.

Ceník

Cena za individuální konzultaci s Terezou Růžičkovou je 1 800 Kč (50 min). 

Protože neradi ztrácíme čas během sezení, preferujeme platbu online. Konzultaci můžete uhradit hned po její rezervaci v rámci našeho kalendáře. Platební údaje vám posíláme i na mail. Prosíme o platbu nejpozději v den, na kdy je setkání naplánováno. Zaplacené setkání si můžete sami posunout i zrušit v rezervačním systému v souladu se storno podmínkami. Pokud nechcete nebo nemůžete platit online, dejte nám vědět, domluvíme se na jiném způsobu.

Kontakty

Objednejte se ke mně přes objednávkový formulář níže. Pokud na mě máte otázky, můžete mi napsat email na info@modernilaska.cz.

Osobní konzultace probíhají na této adrese:

Institut Moderní láska
Národní 11, 3. patro
110 00 Praha
Česká republika


Naše prostory jsou pár desítek metrů od tramvajové zastávky Národní divadlo a přibližně 200 m od metra B Národní. Parkování je k dispozici na modré zóně v okolních ulicích nebo v krytých garážích Národního divadla (ulice Ostrovní).


Objednejte se na konzultaci s Terezou

Kde nás najdete

Adresa 
Národní 11 (3. patro)
110 00, Praha 1
Česká republika