Jiřina Hermanová

Jako terapeutka pomáhám jednotlivcům i párům zlepšit vztahovou komunikaci, zvládat konflikty a podpořit partnerskou spokojenost. 


Párová terapie osobně i online

V terapii se věnuji především tématům spojeným s partnerstvím. S jednotlivci pracuji například na tématu seznamování, hledání sama sebe ve vztahu nebo nastavování hranic partnerovi. Párům pomáhám třeba podpořit komunikaci, řešit konflikty nebo se vyrovnávat s nevěrou. Pracuji osobně i online a mluvím anglicky. 


Mám zkušenosti z více oborů

Ač mám původně vystudovanou VŠE, dobrovolnictví v Klokánku (Fondu ohrožených dětí) mě přivedlo nejdříve k tříletému studiu psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a následně k oboru Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii.  V průběhu studia jsem absolvovala několik speciálních seminářů — např. KBT, adiktologie, fenomenologie nebo sexuologie. Současně jsem v posledním roce sebezkušenostního výcviku u PCA Praha-Rogers.

Baví mě pracovat s páry a rodinami

Velkou část mé praxe tvoří práce s páry. Mimo Institutu Moderní láska se účastním párových a rodinných terapií ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii v Praze v Apolinářské ulici pod Všeobecnou fakultní nemocnicí. V Brandýse nad Labem spolupracuji s komunitním centrem U Podivena, kde poskytuji terapie zejména klientům OSPOD. V tématu práce s  individuálními klienty, páry a rodinami se pravidelně vzdělávám, v poslední době jsem se účastnila například kurzu práce s klienty s hraniční poruchou osobnosti.

Zajímá mě práce se skupinou 

V rámci mé práce ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii v Praze v Apolinářské ulici jsem se účastnila speciálního projektu několikadenních psychoterapeutických výjezdů s rodinami, kde se věnujeme skupinové práci i intenzivní rodinné psychoterapii. V Institutu Moderní láska vedu skupinu zaměřenou na práci s hranicemi v osobních vztazích, kde otevíráme terapeutická i seberozvojová témata.  


Principy mé terapeutické práce

Nedirektivní přístup

Vycházím z terapeutického směru Carla R. Rogerse. V terapii provázím klienta při hledání a objevování jeho sebeporozumění a vlastních možností. Jde mi o vytvoření bezpečného, tedy hlavně nehodnotícího, empatického a autentického prostředí, kdy se klienti mohou spolehnout na mou terapeutickou otevřenost a transparentnost vůči nim.  

Zaměření na emoce

Při párových sezeních se zaměřuji zejména na práci s emocemi, pro kterou využívám principy Emotional Focused Therapy (EFT). Učíme se emoce zpracovávat a hledat v nich své nenaplněné potřeby, komunikovat je a posilovat tak vzájemné porozumění. 

Integrace dalších metod

Potřeby každého klienta jsou jiné a proto do terapeutického procesu integruji i prvky ostatních směrů, jako KBT, mindfulness, práce s tělem, psychodynamické prvky nebo projektivní techniky.

Pracuji i s dospívajícími

Mám zkušenost s prací s dětmi i s teenagery a do individuální péče přijímám klienty od 14 let. Nabízím také rodinnou terapii.  


Reference mých klientů 

Moc Vám děkuji za podporu. Bez Vás bych to určitě nedal. Jsem rád, že jste mi pomohla se zamyslet nad sebou samým a nad mými potřebami.
klient
Moc si vaší práce vážím a myslím si, že bez vás bychom spolu možná už nebyli. Děkuju.
klientka
Beru to jako společnou práci, Vy jste si svoji část splnila na jedničku.Cítím se opravdu dobře, je to krásný pocit mít lehčí hlavu. Jsem velmi rád, že jsem Vás mohl poznat na mé cestě životem.
klient

Potkejme se na skupinové terapii nebo na webináři

V Institutu Moderní láska se dále věnuji skupinové terapii se zaměřením na hranice ve vztazích a na toto téma vedu i vzdělávácí webinář


Zaměřuji se na tato témata

Na vztahových tématech - včetně vztahu sama k sobě - pracuji s jednotlivci i páry. Nabízím osobní setkání nebo online terapii. 

Partnerské krize

Nevěra

Hranice ve vztazích

Komunikace ve vztahu

Seznamování

Sebevědomí


Pokud vás zajímá, jak o lásce a vztazích přemýšlím, můžete si přečíst třeba tento rozhovor pro časopis Semestr psychologie 


Praktické informace

Místo. Konzultace poskytujeme osobně na adrese Národní 11 (3. patro), Praha 1 nebo online skrz Google Meet (nebo jiný nástroj).

Délka setkání. Konzultace trvá 50 minut (75 minut pro pár), pokud se s terapeutem nedomluvíte jinak.

Storno. Potvrzením rezervace se termín stává závazným, a pokud ho potřebujete zrušit či změnit, udělejte to, prosím, alespoň 48 hodin pomocí sms nebo emailu vašemu terapeutovi, abychom setkání mohli nabídnout někomu jinému. Pokud termín zrušíte nebo změníte později, bude potřeba uhradit 50 % z ceny konzultace.

Délka spolupráce. Nabízíme jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci. Jednorázové setkání lze rámovat poradensky, s většinou lidí ale pracujeme dlouhodobě, abychom se lépe poznali a v tématu mohli jít do hloubky. Frekvence je vždy na vzájemné dohodě, nejčastěji se setkáváme jednou za dva týdny po dobu několika měsíců.

Ceník

Cena za individuální konzultaci s Jiřinou Hermanovou je 1 800 Kč (50 min). 

Cena za párovou konzultaci s Jiřinou Hermanovou je 2 500 Kč (75 min). 

Platba probíhá vždy až po setkání, na základě vystavené faktury. V případě dlouhodobé spolupráce preferujeme fakturaci jednou měsíčně.

Kontakty

Objednejte se ke mně přes objednávkový formulář níže. Pokud na mě máte otázky, můžete mi napsat email na info@modernilaska.cz nebo mě kontaktovat na +420 602 205 062.

Osobní konzultace probíhají na této adrese:

Institut Moderní láska
Národní 11, 3. patro
110 00 Praha
Česká republika


Naše prostory jsou pár desítek metrů od tramvajové zastávky Národní divadlo a přibližně 200 m od metra B Národní. Parkování je k dispozici na modré zóně v okolních ulicích nebo v krytých garážích Národního divadla (ulice Ostrovní).


Objednejte se na konzultaci s Jiřinou

Kde nás najdete

Adresa 
Národní 11 (3. patro)
110 00, Praha 1
Česká republika