Veronika Vytejčková

Nabízím hlubinnou terapii. Jako frekventantku psychoterapeutického výcviku České společnosti pro analytickou psychologii mě zajímá propojení vědomí a nevědomí. Specializuji se na práci s LGBTQ+ lidmi a pracuji pod pravidelnou supervizí. Díky svému vzdělání a zkušenostem z jiných oborů (zejména práva životního prostředí a teologie) zaměřuje svoji pozornost také na témata spojená s dopady environmentální krize na psychiku a otázkám víry a jejího začlenění do každodenního  života.  


Vlastní hledání mě přivedlo k terapii

Moje cesta k psychoterapii započala v roce 2001 a byla spojena s vleklou psychospirituální krizí, ve které jsem se setkala s knihami a osobností C.G.Junga. Byla to kniha Vzpomínky, sny a myšlenky C.G.Junga, která mi přinesla uklidnění a pochopení, že účelem vnitřních dějů, i když mnohdy děsivých a bolestivých, není naše trýznění a destrukce, ale naopak naděje, láska a dobro. Vztah s analytickou psychologií jsem dále prohlubovala letitou sebezkušeností u Mgr. Martina Skály, jungiánského analytika, a dalších psychoterapeutů pracujících hlubinnými technikami.

V práci s lidmi mě zajímá hloubka

Dlouhodobě jsem také navštěvovala uzavřenou skupinu snů vedenou Martinem Skálou. V roce 2018 jsem zahájila výcvik u České společnosti pro analytickou psychologii, který nyní dokončuji. V roce 2021 jsem absolvovala roční studium zaměřené na klinické analytické koncepty v Centre of Applied Jungian Studies (CAJS), ve kterém jsem měla tu čest setkat se s hvězdami jungiánského nebe jako je Verena Kast, Andrew Samuels nebo Ursula Wirtz, jejichž knihy vychází i u nás.  Ve studiu dále pokračuji prostřednictvím nabízených kurzů zaměřených zejména na práci se sny a alchymistickými symboly.

Jsou mi blízká LGBTQ+ témata

 V Institutu Moderní láska tvoří převažující část mé klientely lidé z LGBTQ+ komunity. Opakujícími tématy jsou tak otázky identity, coming-outu, (ne)přijetí, sexuality a partnerství. Spolupracovala jsem s Prague Pride a s platformou PROUD. Má terapeutická práce je inspirovaná queer affirmativní terapií, která propojuje individuální prožitky LGBTQ+ se společenským kontextem, především s ohledem na stigma a diskriminaci. Díky svému vzdělání a zkušenostem z jiných oborů (zejména práva životního prostředí a teologie) zaměřuje svoji pozornost také na témata spojená s dopady environmentální krize na psychiku a otázkám víry a jejího začlenění do každodenního (nejen partnerského) života. 


Principy mé terapeutické práce

Průvodce příběhem klienta

Vnímám se jako průvodce klientovým dramatem, nikoliv jako nadřazená autorita, která se jej snaží na něco „obrátit.“ Ztotožňuji se slovy C.G.Junga: “Vše pro mě spočívá v tom, aby pacient dospěl k vlastnímu pochopení. Pohan se u mě stává pohanem, křesťan křesťanem, žid židem, jestli to odpovídá jeho účelu.“

Integruji nevědomé procesy

Účelem jungovské analýzy je ustavení vztahu mezi vědomím a nevědomím, rozproudění komunikace mezi nimi, a to za účelem integrace původně nevědomých částí psychiky do vědomí. Tento proces podporuje nalezení autentického já. 

Lehkost a humor

O hlubokých tématech se nemusíme bavit jen ve vážné atmosféře. Mám ráda lehkost a humor a věřím, že prvky humoru a smích do terapie patří a inspiruje k tomu, podívat se na svět a sama sebe s větším nadhledem. 

Využívám hlubinně-analytické metody

Na společné terapeutické cestě ráda využívám hlubinně-analytické metody jako je práce se sny, aktivní imaginace, práce s příběhy a uměním všeho druhu.


Potřebujete termín co nejdříve?

Do 72h po objednání vám nabídneme termín s jednou z našich terapeutek.


Reference mých klientů 

Veroniko, moc děkuji. Po každém sezení cítím úlevu a lépe se mi dýchá.
klientka
Jedná se o mou druhou zkušenost s psychoterapií a jsem nadšená! Tolik citlivosti, zájmu a přijetí podaných s lehkostí a vtipem … Jsem vděčná, že jsem Vás poznala!
klientka
Ze začátku jsem z nervozity měl problém se rozmluvit o svých potížích, to ale bylo potkáno s velmi profesionálním přístupem a během chvíle tento strach a nervozita byly pryč.
klient

Zaměřuji se na tato témata

Jako hlubinná terapeutka se specializuji na vztah mezi vědomím a nevědomím. Většinu mé klientely tvoří lidé z LGBT+ komunity. 

LGBTQ+

Práce se sny

Nevědomí

Trauma

Identita

Sexualita


Jungiánská terapie pomáhá zvědomovat nejen komunikaci mezi vědomím a nevědomím, ale také odkrývat skrytá zákoutí našich reálných vztahů, které z nevědomého základu vychází a jsou jím výrazně ovlivňovány.


Praktické informace

Místo. Konzultace poskytujeme osobně na adrese Národní 11 (3. patro), Praha 1 nebo online skrz Google Meet (nebo jiný nástroj).

Délka setkání. Konzultace trvá 50 minut (75 minut pro pár), pokud se s terapeutem nedomluvíte jinak.

Storno. Potvrzením rezervace se termín stává závazným, a pokud ho potřebujete zrušit či změnit, udělejte to, prosím, alespoň 48 hodin pomocí sms nebo emailu vašemu terapeutovi, abychom setkání mohli nabídnout někomu jinému. Pokud termín zrušíte nebo změníte později, bude potřeba uhradit 50 % z ceny konzultace.

Délka spolupráce. Nabízíme jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci. Jednorázové setkání lze rámovat poradensky, s většinou lidí ale pracujeme dlouhodobě, abychom se lépe poznali a v tématu mohli jít do hloubky. Frekvence je vždy na vzájemné dohodě, nejčastěji se setkáváme jednou za dva týdny po dobu několika měsíců.

Ceník

Cena za individuální konzultaci s Veronikou Vytejčkovou je 1 800 Kč (50 min). 

Protože neradi ztrácíme čas během sezení, preferujeme platbu online. Konzultaci můžete uhradit hned po její rezervaci v rámci našeho kalendáře. Platební údaje vám posíláme i na mail. Prosíme o platbu nejpozději v den, na kdy je setkání naplánováno. Zaplacené setkání si můžete sami posunout i zrušit v rezervačním systému v souladu se storno podmínkami. Pokud nechcete nebo nemůžete platit online, dejte nám vědět, domluvíme se na jiném způsobu.

Kontakty

Objednejte se ke mně přes objednávkový formulář níže. Pokud na mě máte otázky, můžete mi napsat email na info@modernilaska.cz nebo mě kontaktovat na +420 731 489 693.

Osobní konzultace probíhají na této adrese:

Institut Moderní láska
Národní 11, 3. patro
110 00 Praha
Česká republika


Naše prostory jsou pár desítek metrů od tramvajové zastávky Národní divadlo a přibližně 200 m od metra B Národní. Parkování je k dispozici na modré zóně v okolních ulicích nebo v krytých garážích Národního divadla (ulice Ostrovní).


Objednejte se na konzultaci s Veronikou

Kde nás najdete

Adresa 
Národní 11 (3. patro)
110 00, Praha 1
Česká republika