Čím častěji se s někým vídáme, tím je pro nás atraktivnější

V psychologii známý pojem efekt pouhé expozice (v aj. mere exposure effect), poukazuje na to, že lidé známým věcem přisuzují pozitivnější vlastnosti než těm neznámým. Tento kognitivní bias je aplikovatelný i v randění.

Důvěřujeme lidem a věcem, které jsme již několikrát viděli

 • Dle výzkumů Roberta Zajonce máme tendenci více důvěřovat lidem a věcem, které jsme již několikrát viděli.
 • Jedná se o automatický a nevědomý proces, který je často uplatňován například v reklamním průmyslu nebo se s ním setkáváme při poslechu hudby v rádiu. 
 • Efekt pouhé expozice může také ovlivnit, kdo nás přitahuje. Čím více s někým trávíme času, tím atraktivnější pro nás bude. I z tohoto důvodu se lidé například zamilovávají do spolupracovníků nebo svých nejlepších přátel.
 • Tohoto efektu můžeme využít i cíleně, pokud začneme trávit s osobou, která se nám líbí, více času. Posílíme tím vzájemnou přitažlivost.

Častější kontakt snižuje nejistotu

 • Z psychologického hlediska, se nám lidé, se kterými se vídáme pravidelně, zdají méně ohrožující. Vídání se se známými lidmi může mít dokonce uklidňující účinek a pomoci nám snížit pocity napětí a úzkosti. Čím známější se pro nás druzí stanou, tím je pravděpodobnější, že jim dáme přednost před jinými (cizími) lidmi.
 • Při randění může efekt pouhé expozice hrát roli také v prohlubování pocitů intimity. Čím více si vzájemně sdílíme své zájmy, zvyky a zvláštnosti, tím je pravděpodobnější, že je budeme při seznamování vnímat pozitivně.

Jak často si psát?

 • Dle vztahové koučky Erici Gordon, může psaní si zpráv s novým partnerem po celý den přinést více škody nežli užitku.
 • V nových vztazích je dle Gordon typické, že si partneři píší nonstop. Tento způsob komunikace je ale dlouhodobě neudržitelný, dělá nás méně nezávislými a méně produktivními.
 • Dle Gordon je pro páry zdravé si napsat alespoň čtyřikrát týdně, ale ideální je alespoň jednou denně.
 • Vztahová psychoterapeutka Nicole Richardson tvrdí, že příliš mnoho textových zpráv způsobuje, že je méně nutné a zejména také obtížnější, navázat během dne spojení s jinými lidmi. Dále Richardson tvrdí, že množství času, které s partnerem trávíme, je méně důležité, než kvalita vedených rozhovorů.

Sejde z očí, sejde z mysli

 • Udržování pravidelné komunikace poskytuje pocit propojení, pohodlí, bezpečí a pomáhá udržet seznamování v pohybu vpřed.
 • Fráze „sejde z očí, sejde z mysli“ je v tomto ohledu výstižná. Dle vztahové expertky Susan Winter přerušení komunikačního vzorce je určitou “červenou vlajkou”. Signalizuje ztrátu zájmu nebo že již nejsme pro partnera*ku prioritou. Naopak pravidelné spojení udržuje jiskru na živu.
 • Zaznamenali jste tento efekt ve své zkušenosti s randěním a vztahy?

V Institutu Moderní láska věříme, že všichni se můžeme ve vztazích zlepšovat. Nabízíme psychoterapii pro jednotlivce a páry, osobně i online. Věnujeme se také vzdělávání v seznamování a vztazích. Můžete se třeba přidat na webinář Kde se seznámit nebo Skorovztahy: nevyvážená láska. Osobně nás můžete potkat také na skupinovém setkání Hranice či Polyamorie, které se konají každý měsíc.