Skupina pro lidi v otevřených a polyamorních vztazích

Zveme vás do podpůrné skupiny zaměřené na téma konsensuální nemonogamie. Máte otevřený vztah nebo poly domácnost a někdy je toho na vás prostě moc? Chcete si srovnat myšlenky a v rámci sdílení zjistit, jak to s konsensuální nemonogamií mají ostatní? Přidejte se do naší podpůrné skupiny,  kde můžete sdílet to dobré i to náročné.

Jednou měsíčně

Scházíme se vždy poslední středu v měsíci. Skupina je otevřená, můžete přijít jednorázově nebo chodit pravidelně. Podpůrná skupina trvá 90 minut.

Osobně v centru Prahy

Potkáme se v soukromém prostoru našeho terapeutického centra na adrese Národní 11, Praha 1. 

500 Kč 

Nebo se přihlašte na tři termíny najednou a získejte výhodnější cenu 1200 Kč. 

Jaká témata ve skupině probíráme?

Podpůrné skupiny slouží k setkávání, sdílení a podpoře. Témata přináší účastníci. Není potřeba se zavazovat k pravidelnému docházení, skupina je otevřená. Vítání jsou všichni, kdo mají polyamorní nebo otevřený vztah, případně o něm vážně přemýšlí. 

Co mám dělat, když na partnera*ku žárlím? 

Máme si v páru sdílet, co prožíváme s dalšími lidmi?

Jak o tom mluvit s blízkými, kteří mě soudí?

Kde jsou moje hranice? A jak je komunikovat?

Skupina se koná v těchto termínech

Přidejte se do podpůrné skupiny a získejte ...

  • porozumění a podporu, přijetí bez předsudků,
  • prostor pro bezpečné vyjádření vlastního názoru,
  • sdílení odvahy a energie pro řešení různých situací,
  • inspiraci, jak se postavit k těžkostem,
  • nový pohled a nové kontakty.

Skupinou vás provedou...

Magdalena Šipka je básnířka, teoložka a feministka. Zároveň žije v polyamorním vztahu už 10 let a stejně dlouho se věnuje osvětě a popularizaci v této oblasti. Díky svým bohatým zkušenostem působí v naší skupině jako facilitátorka.

Ema Sikora vystudovala andragogiku a personální řízení na Univerzitě Karlově. V rámci studia a posléze i pracovně se věnovala vzdělávání dospělých i dětí. Momentálně dokončuje plně akreditovaný psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně od Gaudia Institutu. Nejčastěji se věnuje lidem se vztahovými tématy, ať už je to partnerské poradenství, konsensuální nemonogamie nebo vztah sám k sobě. 

Jak setkání skupiny probíhá?

Skupina je vedena psychoterapeutkou a facilitátorkou, příchozí dostávají maximální prostor k vlastnímu vyjádření, mají-li o to zájem. Můžete být v rámci setkávání aktivní i pasivní (tj. nemusíte během setkání hovořit, můžete pouze naslouchat). Dodržujeme jen 3 jednoduchá pravidla:

  • Tvoříme společně bezpečné prostředí - cokoli je řečeno na setkání, zůstane na setkání.
  • Každý jen podle svého uvážení - kdykoli můžete říct stop, nezúčastnit se nebo sdílet jen část příběhu.
  • Respektujeme vzájemně své zkušenosti a nasloucháme si - každý to může mít trochu jinak.
Musím chodit pravidelně?

Skupinové setkání se bude konat pravidelně každý měsíc, zpravidla poslední středu v měsíci. Skupina je otevřená, můžete tedy přijít jen jednou nebo chodit nárazově dle vašich potřeb. 

Musím být v polyamorním nebo otevřeném vztahu?

Skupina je především pro lidi, kteří se v tuto chvíli nachází v polyamorním nebo otevřeném vztahu, případně již mají nějakou zkušenost s konsensuální monogamií. Zúčastnit se mohou i lidé, kteří o konsensuální nemonogamii vážně přemýšlí. Kvůli skupinové dynamice prosíme o účast jen jednoho z páru, respektive vztahového uskupení. 

Musím mít předchozí zkušenosti s terapií?

Nikoliv. Setkání ale mohou individuální nebo párovou terapii doplnit. V žádném případě je ale nelze vnímat jako náhradu psychoterapie. Kdokoli, kdo se v tuto chvíli nachází v polyamorním vztahu nebo s ním má zkušenost, kterou si chce reflektovat.