Hranice ve vztazích

Zdravé vztahy jsou často založené na silných osobních hranicích. Ač toto mnohdy víme, není jednoduché si vlastní hranice uvědomovat, natož je nastavovat ostatním

Pro všechny, kteří téma hranic ve vztazích chtějí reflektovat a učit se s hranicemi pracovat, zakládáme skupinu setkání nad tímto tématem.

Ve skupině je každý sám za sebe, ale zároveň i s ostatními. Pro práci s hranicemi je proto skupinové setkání skvělým formátem: zkoumáme téma, ale zároveň se učíme s hranicemi přirozeně pracovat v rámci skupiny. Účastnící získávájí zpětnou vazbu, učí se od terapueta i sami od sebe.

Skupina má kapacitu maximálně 10 lidí a každé setkání má své podtéma. Najdete ho vždy u konkrétního termínu. Některá setkání mají externího koterapeuta*ku. 

Jednou měsíčně

Data najdete níže. Skupina je otevřená, můžete přijít jednorázově nebo chodit pravidelně. Jedno setkání je 90 - 120 minut. 

Osobně v centru Prahy

Potkáme se v prostorech našeho terapeutického centra na adrese Národní 11. 

500 Kč 

Nebo využijte zvýhodněnou cenu 1200 Kč za tři setkání.  Pokud nebudete spokojení, peníze vám vrátíme. 

Skupina se koná v těchto termínech

Hranice v seznamování

Hranice v zaměstnání

Jiřina Hermanová

vedoucí skupiny

Jiřina studovala psychoterapii na Pražské vysoké školé psychosociálních studií, v současné době pokračuje ve studiu oboru Sociální práce a je v psychoterapeutickém výcviku PCA.

Má zkušenosti s prací s páry v rámci terapeutického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se věnuje i práci se skupinami.

V Institutu Moderní láska vede individuální i párové terapie. 

Jak to bude probíhat prakticky?

Budeme se bavit o hranicích ve vztazích, konkrétní témata ale vychází z potřeb a sdílení účastníků.  Práce ve skupině je založená hlavně na výměnách, které vznikají mezi členy skupiny a na jejich vzájemných vztazích. Mimo možnosti poznat téma více do hloubky se také rozvíjíme vztahově a komunikačně. Zpravidla se zvyšuje naše citlivost a empatie, rozvíjí se komunikační dovednosti, posiluje se odvaha otevřít se před členy skupiny a změny v prožívání jsou rychlejší. 

Musím chodit pravidelně?

Skupinové setkání se bude konat pravidelně přibližně jednou měsíčně. Skupina je otevřená, můžete tedy přijít jen jednou nebo chodit nárazově dle vašich potřeb. 

Je třeba se skupiny účastnit aktivně?

Do skupiny můžete nosit svá vlastní témata, ale zároveň je v pořádku zúčastnit se  v roli pozorovatele. 

Musím mít předchozí zkušenosti s terapií?

Pro účast na skupině není třeba žádných předchozích zkušeností z terapie ani z jiných seberozvojových akcí. Skupinová práce může vaši individuální terapii doplnit a přinést do ní nové impulzy, ale individuální terapeutickou práci nenahrazuje.