Protiklady se přitahují? Ne tak docela, ukazují data.

Tvrzení "protiklady se přitahují" slýcháme poměrně často – v odborné komunitě ho lze ale již s jistotou považovat za mýtus. Představa, že se protiklady přitahují, vznikla v 50. letech a stojí za ní psycholog Robert Francis. Ve studii o manželských párech přišel Francis se zjištěním, že to, co činí vztahy funkčními, nejsou podobnosti, nýbrž jak dobře se partneři navzájem doplňují. Podle této teorie každý hledá právě ty vlastnosti, které mu chybí. Například, pokud je někdo extrovert, bude ve vztahu dobře vycházet s introvertem.

Přestože se opační lidé mohou přitahovat, novodobá data o vlivu protikladných vlastností na přitažlivost ale opakovaně prokazují, že hlavní roli v přitažlivosti hrají sdílené zájmy a vlastnosti. 

Jak to vidí aktuální studie?

 • Dle posledních vědeckých studií víme, že zejména na začátku vztahu, jsou klíčové společné vastnosti. Na základě studie z roku 2017 lze tvrdit, že manželé i přátelé jsou si ve většině charakteristik podobní.
 • Podobnost byla naměřena zejména v obecných charakteristikách jako je věk, rasa,  plat, vzdělání a názory. Studie zpracovávala digitální stopu 45 000 jedinců (a tedy narozdíl od podobných studií se vyhnula zkreslení, které může vznikat, když data pocházejí od účastníků samotných)
 • Mnoho studií došlo k podobným závěrům. Na základě metaanalýzy více jak 300 různorodých studií lze vyvodit, že asociace podobnosti a atraktivity je velmi vysoká.
 • A co víc, závěry indikují, že vnímaná podobnost (pozor, ne reálná podobnost) dokonce předpovídá míru počáteční přitažlivosti v randění.

Proč je názor „protiklady se přitahují“ tak všudypřítomný?

 • Protiklady, které se přitahují, nemusí být vlastně protiklady. Jedním z důvodů je, že některé lidi opravdu přitahují ti, kteří se od nich liší. 
 • Tato přitažlivost je ale obvykle krátkodobá. Jedná se tak spíše o chtíč, nežli o lásku.
 • Pokud se nám na první pohled zdá, že jsme s partnerem hodně odlišní, nemusí to být nutně pravda. Jestliže jeden z nás má rád sport a druhý radši čte nebo máme jiný hudební vkus jsou pro vztah spíše povrchní aspekty. I takto “rozdílní” partneři často sdílí morální, kulturní nebo jiné důležité hodnoty.

Jak fungují protiklady ve vztahu?

 • Obecně lze tvrdit, že nejlepší vztahy jsou ty vyvážené. Je dobré mít své vlastní zájmy, ale i zájmy společné. Je dobré trávit čas spolu, ale je nutné mít i čas jen na sebe.
 • Ve světle moderního imperativu seberozvoje může být výhodné mít partnera, který nás na základě své jinakosti dokáže inspirovat, posouvat dál a umožní nám vnímat realitu z trochu jiné perspektivy. Partnerovu rozdílnost se proto můžeme snažit vnímat jako cestu k osobnímu růstu.
 • Pokud jste ve vztahu s někým, kdo je váš “protiklad”, psycholog Joseph Cinola ve svém článku radí nepřemýšlet o partnerovi jako o protikladu, nýbrž jako o někom, kdo nás doplňuje. Změna perspektivy může přinést nový pohled na fungování vztahu.
 • Pokud jste s partnerem rozdílní, platí také zlaté pravidlo všech vztahů: komunikace a kompromis. Je důležité o problémech mluvit otevřeně, a také si pamatovat, že je nepravděpodobné, že osobnost druhého změníme.

V Institutu Moderní láska věříme, že všichni se můžeme ve vztazích zlepšovat. Nabízíme psychoterapii pro jednotlivce a páry. Věnujeme se také vzdělávání v seznamování a vztazích. Můžete se třeba přidat na webinář Kde se seznámit nebo Skorovztahy: nevyvážená láska. Také vás zveme do našeho Kurzu seznamování a randění, kde vás každý měsíc provedeme reflexí jednoho vztahového tématu, od přístupu k seznamování po nároky na partnery.