Láska v našich snech 

Co nám o  vztazích mohou prozradit naše sny? Pojďme nahlédnout na naše vzorce v seznamování a ve vztazích skrz naše nevědomí.   

Otevíráme skupinu snů

Jak že snový svět souvisí s našimi vztahy? Jungiánský analytik Stefano Carpani jednoduše říká: „Sny nás milují.“ Shrnující tvrzení, nemyslíte?

Sny nám dávají možnost nahlédnout na náš nejen vztahový život z perspektivy nevědomí. Byť nám to tak nemusí připadat, nevědomí a vědomí jsou partneři. Hovoří spolu prostřednictvím snů, fantazií, umění všeho druhu a snaží se vytvořit ucelenější obraz o svém vztahu. Snaží se spojit a žít spolu - i přes své odlišnosti  - v harmonii. Tuto jejich spolupráci můžeme podpořit. 

Při práci budeme využívat různé arte prostředky od kreslení po práci s pohlednicemi a s figurkami. Budeme o snech hovořit, věnovat jim pozornost a tím zvědomovat nejen komunikaci mezi vědomím a nevědomím, ale také odkrývat skrytá zákoutí našich reálných vztahů, které z nevědomého základu vychází a jsou jím výrazně ovlivňovány.

Skupina má kapacitu maximálně 8 lidí. Ambicí je potkávat se jednou měsíčně v podobné sestavě, aby naše práce měla kontinuitu.

29. dubna od 17h do 21h

Budeme mít dost času, abychom se do našich snů mohli ponořit do hloubky. 

Osobně v centru Prahy

Potkáme se v prostorech našeho terapeutického centra na adrese Národní 11. Čeká vás příjemná atmosféra a drobné občerstvení.  

1000 Kč

Za kvalitou workshopu si stojíme. Pokud nebudete spokojení, peníze vám vrátíme. 

Mgr. Veronika Vytejčková

lektorka workshopu

Veronika je absolventkou Centre of Applied Jungian Studies zaměřeného na hlubinně analytické klinické koncepty (vyučující: Verena Kast, Andrew Samuels, Murrey Stein a další). V současné době je frekventantkou psychoterapeutického výcviku vedeného Českou společností pro analytickou psychologii.

Řadu let byla členkou uzavřené skupiny zaměřené na práci se sny pod vedením Mgr. Martina Skály.

V Institutu Moderní láska vede individuální terapie, během nichž se věnuje nevědomým procesům, které se mohou promítat nejen do našich vztahových vzorců. Zajímá ji LQBTQ+ problematika a téma identit, spolupracovala s Prague Pride.

Jak to bude probíhat prakticky?
Na začátku workshopu naše emočně významné sny představíme pomocí kresby, pohlednic či figurek. Následně budeme společně o vybraných snech hovořit, zabývat se zobrazenou i nezobrazenou symbolikou a propojovat je s reálnými událostmi a prožitky z našeho života. Poznámka: nejedná se o uměleckou skupinu! Umělecká hodnota vyjádření opravdu není podstatná :). 
Co když si své sny nepamatuji?
I když si sny nepamatujete, tak neznamená, že se vám nezdají. Přijďte, můžete ztvárnit některou ze svých bdělých fantazií nebo sekvenci z filmu či knihy, která se Vás emočně dotkla. Nevědomí hovoří, i když zrovna nespíme (a nesníme). 
Je třeba se workshopu účastnit aktivně?

Obsah workshopu přináší především účastníci. Můžete nosit svá vlastní témata, ale zároveň je v pořádku zúčastnit se workshopu i v roli pozorovatele. 

Musím mít předchozí zkušenosti s terapií?

Pro účast na workshopu není třeba žádných předchozích zkušeností z terapie ani z jiných seberozvojových akcí. Skupinová práce se sny může vaši individuální terapii doplnit a přinést do ní nové impulzy, ale v žádném případě ji nemůže nahradit.