Jak poznáme, že spolu chodíme?

Moderní randění je charakteristické neurčitostí vztahů, kdy nejsou pevně dané hranice co považujeme vztah a co ještě ne. Stejně tak ani není striktně určená linie, jak by se randění mělo vyvíjet. Jak tedy poznáme, že spolu chodíme? Zdá se to být jednoduchá otázka, ale ve skutečnosti to může být složitější, než si mnozí myslí. 

Prostě si to řekneme

  • Na otázku “Podle čeho poznáte, že spolu chodíte?” odpovídali Češi a Češky v dotazníkovém šetření od Behaviolabs (atlascechu.cz). Hlavní poznatky se dočtete níže. 
  • Z výzkumu je patrné, že nejčastější způsob, jak si lidé sdělí, že spolu chodí, je prostým vyslovením těchto slov (57 %).
  • Přístup “řekneme si to” je jednoduchý a přímý, ale může vyžadovat pro některé z nás kus odvahy. Druhou nejčastější odpovědí bylo pravidelné setkávání (54 %).

Stačí spolu spát?

  • Začít spolu spát uvedla jako poznávací znamení téměř čtvrtina dotazovaných (23 %). Zajímavé zároveň je, že o několik více respondentů (27 %) uvedlo, že vědí, že spolu chodí, pokud se dohodnou, že nemají jiného sexuálního partnera.
  • Exkluzivita se tedy jeví jako něco, co si stále spojujeme s vážnými dlouhodobými romantickými vztahy.
  • Další indikátory zahrnují vyslovení slov "miluji tě" (26 %), představení rodičům (18 %) a výměnu klíčů od bytu (11 %). Tyto projevy signalizují hlubší angažovanost a připravenost investovat do vztahu.

Každý to má jinak

  • Samozřejmě existují i další způsoby, jak poznat, že spolu chodíme, jak naznačuje menší procento respondentů (7 %) kteří odpověděli “ještě jinak”. Každý vztah je unikátní a bude proto mít svůj vlastní způsob vyjádření.
  • Způsoby jak poznat, že spolu chodíme se výtazně liší i dle genrace. Například generace Z si to nějčastěji musí říct. Starší generace spoléhají na méně explicitní signály – třeba mezi Boomers stačí se pravidelně vídat.
  • Jaký je pro vás nejvíce evidentní znak toho, že spolu chodíte? Je vaše vnímání znaků chození podobné jako zmíněná statistika? Máte nějaké tipy, jak toto téma na začátku vztahu otevřít?

V Institutu Moderní láska věříme, že všichni se můžeme ve vztazích zlepšovat. Nabízíme psychoterapii pro jednotlivce a páry, osobně i online. Věnujeme se také vzdělávání v seznamování a vztazích. Můžete se třeba přidat na webinář Kde se seznámit nebo Skorovztahy: nevyvážená láska. Osobně nás můžete potkat také na skupinovém setkání Hranice či Polyamorie, které se konají každý měsíc.