Teorie citové vazby: jak souvisí péče v dětství s našimi romantickými vztahy?

Teorie citové vazby říká, že způsob, kterým o nás bylo v dětství pečováno, do velké míry determinuje, jak budeme s lidmi navazovat vztahy v dospělosti. Jestliže naše potřeby byly v dětství naplněny, rozvine se u nás bezpečná citová vazba a umíme později navazovat zdravé vztahy. Naopak, pokud naše potřeby nebyly ideálně naplněny, může se u nás rozvinout úzkostná, vyhýbavá nebo úzkostně-vyhýbavá vazba, které nás poté vedou do problematických nebo nefunkčních vztahů. 

Základy teorie citové vazby

 • Teorie citové vazby byla vyvinuta psychologem Johnem Bowlbym, který popsal jasné vzorce a motivace citových vazeb u dětí. Když se děti bojí, vyhledávají blízkost svého primárního pečovatele (matka, otec…), aby získaly péči a pohodlí.
 • Ústředním tématem teorie citové vazby je, že primární pečovatelé, kteří jsou k dispozici a reagují na potřeby kojence, umožňují, aby si dítě vypěstovalo pocit bezpečí. Dítě se učí, že jejich pečovatel je spolehlivý, což vytváří pro dítě bezpečný základ do života.
 • Vazba je emocionální napojení na druhého člověka. Dle Bowlbyho typ vazby, kterou si vytvoříme jako děti k našim primárním pečovatelům, má zásadní vliv na budování vztahů v průběhu celého života.
 • Bowlby tvrdí, že zdravá vazba není tvořena na základě poskytnutí potravy, jak se domnívali předešlí behavioralisté. Rozhodujícími faktory jsou péče a kvalitní reakce rodiče na dítě. 
 • Shrnutí vícero studií a výzkumů na teorii citové vazby naleznete v anglickém jazyce zde verywellmind.com/what-is…

4 typy citové vazby

 • Psycholožka M. Ainsworth ve své studii kojenců potvrdila, že způsob, jakým jsou dětské potřeby naplněny, rozhoduje o tom, jak se budeme později vztahovat k druhým.
 • Na základě studií byly popsány 4 typy vazeb: bezpečná, úzkostná, vyhýbavá, a úzkostně-vyhýbavá. 

Bezpečná vazba

 • Tvoří se u dětí, které se mohou spolehnout na své pečovatele a byl jim poskytnut dostatek lásky a péče. Jedná se o nejčastější typ citové vazby, kterou má zhruba polovina populace.
 • Lidé s bezpečnou citovou vazbou nemají problém projevit náklonnost a zájem. Cítí se spokojeně i bez partnera. Umí si nastavit ve vztazích zdravé hranice a obecně dobře vztahy zvládají. Zároveň umí přijmout odmítnutí.

⁣Vyhýbavá vazba

 •  Vzniká u dětí, kde některé potřeby byly naplněné a zbytek byl zanedbáván. Dítě je například krmeno, ale není pravidelně chováno. Častěji se vyskytuje u mužů.

 • Lidé s vyhýbavou vazbou jsou silně na sebe orientovaní a nezávislí. Často mají problém s hlubší intimitou a bojí se závazků. Je pro ně důležitý osobní prostor a jeho nedostatek je ve vztazích „dusí“.

Úzkostná vazba

 • Vzniká u dětí, jejichž potřeby jsou naplňovány nepředvídatelně a neúplně. Častěji úzkostnou vazbu nalezneme u žen než u mužů.
 • Jedinci s úzkostnou vazbou mají problém důvěřovat svému okolí, často i těm nejbližším. Jednají iracionálně, nepředvídatelně a emocionálně. Často si stěžují, že lidé jsou vůči nim chladní a bezcitní.
 • Vztahy nezřídkakdy bývají pro lidi s úzkostnou vazbou plné stresu a napětí. Od druhých vyžadují intenzivní potvrzování jejich hodnoty a časté projevy náklonnosti. Pokud nemají partnera, necítí se dobře. Často se nachází v nevyvážených vztazích.

 Úzkostně‑vyhýbavá vazba (dezorientovaná)

 • Tato vazba se vyskytuje vyjímečně a nalezneme ji pouze u zlomku populace, jelikož vzniká u zneužívaných nebo hrubě zanedbávaných dětí. Lidé s úzkostně-vyhýbavou vazbou často čelí výrazným emocionálním problémům.
 • Jak název napovídá, úzkostně‑vyhýbavá vazba kombinuje problémy z předešlých dvou vazeb. Nejenže lidé mají strach ze závazků, ale zároveň jsou vysoce nedůvěřiví a brání se intimitě. Tito lidé často mají problém najít partnera nebo se nachází v nefunkčních vztazích.

V Institutu Moderní láska věříme, že všichni se můžeme ve vztazích zlepšovat. Nabízíme psychoterapii pro jednotlivce a páry, osobně i online. Věnujeme se také vzdělávání v seznamování a vztazích. Můžete se třeba přidat na webinář Kde se seznámit nebo Skorovztahy: nevyvážená láska. Osobně nás můžete potkat také na skupinovém setkání Hranice či Polyamorie, které se konají každý měsíc.