Trendy v seznamování 2024

Jedny z největších online seznamek, Tinder a Bumble, vydaly reporty s predikcemi v randění na rok 2024. Od nových forem sebeprezentace přes přehodnocení tradiční maskulinity až po posedlost sportem. Z průzkumů vyplývá, že lidé dávají přednost emocionální intimitě a zranitelnosti před pouhým sexuálním vztahem. Které z těchto trendů opravdu vydrží v roce 2024?

Na věku nezáleží

Rok 2024 otevírá dveře mezigeneračnímu randění, kdy singles jsou více otevřeni věkovým rozdílům. Nadpoloviční většina (63 %) živatelů Bumble rozšiřuje své filtry pro věkové rozpětí. Navíc, více než polovina žen (59 %) uvádí, že by klidně navázala vztah s někým mladším. Téměř třetina žen dále tvrdí, že oproti minulým letům méně odsuzuje vztahy s větším věkovým rozdílem.

Zvýraznění politických postojů

Politika a její znalost bude při randění hrát větší roli. Pro třetinu respondentek (33 %) z průzkumu Bumble je partner, který není informovaný o aktuálním dění, neatraktivní. Veřejné události a kauzy, které považujeme za důležité, tvoří nezbytnou součást našeho hodnotového systému. Proto, nesouhlas v názorech a hodnotách může být vztahovou výzvou a je ideální zjistit, zda sdílíme podobný pohled na svět již na začátku vztahu. Čtvrtina lidí navíc považuje za klíčové, aby se partner nejen orientoval, ale i aktivně zapojoval do politických a společenských otázek. To je potencionálně činí ještě atraktivnějším.

Emocionální intimita:

Singles v roce 2024 budou hledat zejména porozumění, pocit bezpečí, a blízkosti, ve svých romantických vztazích. Podle průzkumu Bumble věří třetina dotázaných (32 %), že emocionální intimita má větší význam než ta fyzická. Propojení na emocionální úrovni je respondenty považováno za více atraktivní, než na fyzické rovině. Při randění považují tři čtvrtiny žen (78 %) za klíčové, aby jejich partner zvládal jak emocionální, tak fyzickou intimitu.

Nová maskulinita

V roce 2023 se genderové role a tradiční představy o mužství staly častým tématem v popkultuře, politice a různých debatách. Tento trend se promítá i do oblasti vztahů, kdy vidíme postupné přehodnocování mužského chování. Dle průzkumu Bubmle jeden ze čtyř (25 %) dotázaných mužů uvedl, že aktivně měnil své chování ve svých romantických vztazích, a to směrem k větší zranitelnosti a otevřenosti. Čtvrtina dotázaných mužů (25 %) uvedla, že toto chování mělo pozitivní vliv na jejich duševní zdraví. Obecně, pro jednoho ze tří (32 %) uživatelů Bumble jsou otevřenost a zranitelnost nejdůležitějšími aspekty vztahu. Pozorujete ve svém okolí tuto změnu?

Posedlost sportem

Průzkum Bumble dále naznačuje, že sport bude hrát klíčovou roli ve světě seznamování v roce 2024. Pro jednu třetinu respondentů (31 %) je společná láska ke sportu nezbytnou součástí vztahu, ať už aktivně sportují nebo jen sporty sledují. Navíc, čtvrtina dotázaných (24 %), zejména z Generace Z a mileniálů, považuje za důležité chodit s partnerem na sportovní události. 

Video profily

Seznamovací aplikace a naše profily na nich nejsou nyní pouze o fotografiích a dobře napsaném biu. V roce 2024 se stále více běžnou formou sebeprezentace a komunikace stává video. Například Tinder nedávno přidal videoprofily jako snahu o autentičnost prezentace sebe sama. Uživatelé tak mají možnost natočit krátké úvodní video, které poskytuje druhým jasnější představu o tom, jací jsou. Navíc, Bumble a Tinder dokonce nabízejí možnost video chatu nebo hovoru jako doplněk k tradičnímu textovému chatu. Zkusili byste tuto funkci?

V Institutu Moderní láska věříme, že všichni se můžeme ve vztazích zlepšovat. Nabízíme psychoterapii pro jednotlivce a páry, osobně i online. Věnujeme se také vzdělávání v seznamování a vztazích. Můžete se třeba přidat na webinář Kde se seznámit nebo Skorovztahy: nevyvážená láska. Osobně nás můžete potkat také na skupinovém setkání Hranice či Polyamorie, které se konají každý měsíc.