Naučte se aktivně naslouchat

Dobře naslouchat neznamená pouze být pozorní k tomu, co nám druhý sděluje. Našim cílem, jako posluchače je skutečně porozumět perspektivě protějšku, bez ohledu na to, zda souhlasíme a zároveň si ověřit, zda jsme partnera*ku pochopili správně. Přečtěte si čtyři základní principy aktivního naslouchání s konkrétními příklady, jak je aplikovat.

Parafrázování

 • Zopakujte tytéž informace pomocí odlišných slov a formulací, abyste vystihli, co druhý řekl. 
 • Parafrázování testuje vaše porozumění tomu, co jste slyšeli tím, že komunikujete své pochopení toho, co protějšek řekl. To umožňuje partnerovi*ce "poslouchat" a zaměřit se na své vlastní myšlenky.
 • Díky parafrázování druhý vidí, že se snažíme porozumět jejich myšlenkám a tomu, jak věc chápou. Podněcuje je tak k pokračování v projevu.
 • „Zní to, jako bys říkal*a že...”

Upřesnění

 • Pokud plně nerozumíte tomu, co druhý řekl, požádejte o podrobnější vysvětlení.
 • Upřesnění nám dává příležitost identifikovat cokoli nejasného a ověřit si přesnost  našeho porozumění. Zároveň poskytuje partnerovi prostor podrobněji vysvětlit a objasnit, co už bylo řečeno.
 • “Nevím, jestli docela rozumím. Můžeš mi prosím více vysvětlit, co myslíš...?”

Reflexe

 • Reflexe Předejte zpět partnerovi to, co bylo řečeno, s cílem ukázat, že jste porozuměli jejich pohledu.
 • Reflexe posiluje porozumění k emocím i obsahu. Dává druhému možnost vidět, že se snažíme porozumět jeho či její zprávě a vnímání situace.
 • "Mám pocit, že máš obavy z toho, co by se mohlo stát, pokud by....”

Shrnutí

 • Shrnutí Identifikujte a spojte klíčové myšlenky a emoce toho, co vám druhý sdělil.
 • Shrnutí pomáhá jak posluchači, tak mluvčímu identifikovat, co je nejdůležitější.
 • “Zdá se, že pro tebe mají nejvyšší prioritu dvě věci...”

V Institutu Moderní láska věříme, že všichni se můžeme ve vztazích zlepšovat. Nabízíme psychoterapii pro jednotlivce a páry, osobně i online. Věnujeme se také vzdělávání v seznamování a vztazích. Můžete se třeba přidat na webinář Kde se seznámit nebo Skorovztahy: nevyvážená láska. Osobně nás můžete potkat také na skupinovém setkání Hranice či Polyamorie, které se konají každý měsíc.