Mediace pro páry i jednotlivce

Mediace pomáhá rozvíjet komunikaci nejen mezi páry a hledá cesty ke vzájemné dohodě. Umožňuje lidem nacházet vlastní řešení, učí komunikační dovednosti a přináší efektivní změny. Mediace vytváří pozitivní a bezpečné prostředí, ve kterém vzniká prostor pro řešení problémů, obnovu naslouchání a spolupráci.

Pro koho se hodí mediace?

Neutrální a nestranný mediátor zajistí komunikaci s důrazem na porozumění a správné naslouchání.

Pro páry

Točíte se v kruhu neustálých neshod? Potřebujete mezi sebou obnovit komunikaci?  Nebo naopak máte fungující vztah, až na jedno citlivé téma?

Pro jednotlivce

Potřebujete si s partnerem promluvit o důležitém tématu, ale nevíte, jak na to? Přijďte si srovnat myšlenky a naučit se efektivní a citlivý způsob komunikace.

Orientace na řešení

Mediace nejvíc sedne lidem, kteří jsou připravení podívat se na svou situaci z nové perspektivy a mají chuť své téma posouvat a řešit.  

Mediace v Insitutu Moderní láska vede Kateřina Sodomková.

Kateřina je zapsanou mediátorkou na Ministerstvu spravedlnosti a rodinnou poradkyní. Vystudovala multidisciplinární vědu o kultuře a člověku, Kulturologii na Univerzitě Karlově. Lektoruje kurzy mediace, rodinné mediace a spolupracuje se školami. Ve své mediační praxi se zaměřuje na komunikaci ve vztazích mezi partnery, rodiči a mezi rodiči a dětmi.

Praktické informace

Místo. Konzultace poskytujeme osobně na adrese Národní 11 (3. patro), Praha 1 nebo online skrz Google Meet (nebo jiný nástroj).

Délka setkání. Párová konzultace trvá 75 minut, individuální konzultace trvá 50 minut, pokud se s mediátorem nedomluvíte jinak.

Storno. Potvrzením rezervace se termín stává závazným, a pokud ho potřebujete zrušit či změnit, udělejte to, prosím, alespoň 48 hodin pomocí sms nebo emailu vašemu mediátorovi, abychom setkání mohli nabídnout někomu jinému. Pokud termín zrušíte nebo změníte později, bude potřeba uhradit 50 % z ceny konzultace.

Délka spolupráce. Nabízíme jednorázové konzultace i dlouhodobou spolupráci. Jednorázové setkání lze rámovat poradensky, s většinou lidí ale pracujeme dlouhodobě, abychom se lépe poznali a v tématu mohli jít do hloubky. Frekvence je vždy na vzájemné dohodě, nejčastěji se setkáváme jednou za dva týdny po dobu několika měsíců.

Principy

Jako zapsaná mediátorka ctím tyto principy v mediaci. Jsou to principy, které pomáhají vést klienty k dorozumění, příznivému a kvalitnímu řešení.

Nestrannost. Mediátor je vždy uprostřed, je prostředníkem pro komunikaci. Nepřiklání se na žádnou stranu. Je tím, kdo nechává řešení zcela na klientovi.

Neutrálnost. Mediátor přistupuje ke klientům bez předsudků, zcela otevřeně vede rozhovor. 

Vyváženost. Při mediacích v párech mediátor dodržuje takový postup, aby se oba mohli společně podílet na řešení situace.

Diskétnost/Důvěrnost. Jakékoliv téma může být předmětem mediace, mediátor je vázán mlčenlivostí.

Ceník

Platba probíhá vždy až po setkání, na základě vystavené faktury. V případě dlouhodobé spolupráce preferujeme fakturaci jednou měsíčně.

Kateřina Sodomková 1 800 Kč za individuální sezení (50 min) / 2500 Kč za párové sezení (75 min) / 3 500 Kč za párové sezení (120 min)

Objednejte se na mediaci

Kde nás najdete

Adresa 
Národní 11 (3. patro)
110 00, Praha 1
Česká Republika